MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Partnerství MAP

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů.

Partnerství by měla odrážet členění podle těchto tří základních skupin:

  • zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a církevních zřizovatelů),
  • školy (v první řadě ty, které projevily zájem o spolupráci) a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace),
  • uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).

Partnerství respektuje tzv. Principy MAP:

  • spolupráce
  • zapojení dotčené veřejnosti
  • dohody
  • otevřenosti
  • SMART
  • udržitelnosti

Zápisy z Partnerství MAP:

6.9.2016

23.3.2017

15.1.2018

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků