MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

1. výzva IROP SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1

Aktivita: Infrastruktura sociálních služeb – sociální služby definované a poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence (s výjimkou podpory pobytových sociálních služeb, která je v rámci Národního plánu obnovy). Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny nových i stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

  • Název výzvy: 1. výzva IROP SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1
  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 4.1. 2024 0:00
  • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.1. 2024 10:00
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 4.2. 2024 23:59
  • Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů
  • Alokace výzvy MAS (CZV): 3 000 000 Kč
  • Minimální výše CZV na projekt: 500 000 Kč
  • Maximální výše CZV na projekt: 1 400 000 Kč

TEXT VÝZVY >>>

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE: 11.1. 2024 9:00, kancelář MAS v Krásné Hoře nad Vltavou č.p. 90

Pozvánka Seminář pro žadatele 11.1.2023 >>>

Prezentace ze Semináře pro žadatele >>>

AKTUÁLNÍ PRŮBĚH VÝZVY:

5.2. 2024 Seznam přijatých projektových záměrů >>>

5.2. 2024 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti >>>

15.2. 2024 Věcné hodnocení vč. zápisu jednání VK >>>

1.3. 2024 Výběr projektů – jednání RV vč. zápisu >>>

Prezentace ze semináře Postup pro podání žádosti o podporu v MS21+ >>>

22.3. 2024 Termín pro podání vybraného projektu do MS2021+ vč. spolupodepsání MAS

Aktuálně probíhá hodnocení ze strany ŘO IROP

Důležité dokumenty a přílohy:

Šablona projektového záměru – vzor
Podklady pro hodnocení (49. výzva IROP – Sociální služby)
Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení
Podporované sociální služby

Další dokumenty IROP >>>

Informace z nadřazené výzvy IROP:

Specifická pravidla >>>
Přílohy Specifických pravidel >>>
Text nadřazené výzvy ŘO IROP >>>

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků