MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Projekty z 9. výzvy

Obnova a estetické začlenění nádrží do veřejného prostranství, oprava plotu

Žadatel: Seniorpark, o. s, Pečičky

Výše dotace: 319 920,- Kč

Popis projektu: Revitalizace nádrží do veřejného prostranství, rekonstrukce oplocení Objektu.

 

Oprava místní komunikace Homole – Táborec

Žadatel: Obec Radíč

Výše dotace: 280 000,- Kč

Popis projektu: Oprava místní komunikace.

 

Sportovní a dětské hřiště Dublovice

Žadatel: Obec Dublovice

Výše dotace: 184 050,- Kč

Popis projektu: Oplocení a vybavení dětského hřiště u fotbalového hřiště.

 

Obnova návsi v osadě Úklid

Žadatel: Obec Nedrahovice

Výše dotace: 227 736,- Kč

 Popis projektu: Úprava veřejného prostranství v osadě Úklid.

 

Rekonstrukce komunikace po stavbě kanalizace a výměny vodovodních řádů

Žadatel: Obec Pečice

Výše dotace: 309 473,- Kč

Popis projektu: Rekonstrukce místní komunikace.

 

Revitalizace návsi v obci Milešov – 3. etapa

Žadatel: Obec Milešov

Výše dotace: 488 696,- Kč

Popis projektu:  Revitalizace návsi a vodní nádrže.

 

Rekonstrukce veřejného prostranství tvořeného místní komunikací před ZŠ Dolní Hbity

Žadatel: Obec Dolní Hbity

Výše dotace: 187 402,- Kč

Popis projektu: Rekonstrukce místní komunikace a veřejného prostranství.

 

Nákup malé mechanizace s ručním ovládáním

Žadatel: ZS Nalžovice, a. s.

Výše dotace: 205 000,- Kč

Popis projektu: Pořízení malé mechanizace s ručním ovládáním pro zemědělskou činnost.

 

Rekonstrukce Krmné technologie – výkrm drůbeže

Žadatel: Ludmila Balková

Výše dotace: 83 000,- Kč

Popis projektu: Oprava krmných technologií.

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků