MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Základní dokumenty MAS

Dokumenty MAS Sedlčansko, o.p.s.

Základní dokumenty

Interní postupy SZP

Interní postupy PRV

Interní postupy IROP 2021+

Interní postupy IROP 2014+

Jednací řád

Výběrová komise

Rozhodovací výbor

Kontrolní výbor

Plénum partnerů

Správní rada

Dozorčí rada

Strategie SCLLD k 29.8.2017

Výroční zprávy

Rozpočty

Monitorovací zprávy

Ostatní


 Národní síť MAS ČR – NS MAS ČR

Obecné

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků