MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

ANIMACE ŠKOL – ŠABLONY

Šablony II.

MAS Sedlčansko pokračuje v aktivitě  nazvané Animace škol a školských zařízení, kterou jsou Místní akční skupiny pověřeny a která spočívá v metodické podpoře škol v procesu podávání žádosti i realizace šablon i ve druhé vlně projektů.
V rámci Šablon II. dochází k rozšíření oblasti subjektů, které mohou podávat žádosti o podporu, o základní umělecké školy, domovy dětí a mládeže a střediska volného času.
Nabídka možných aktivit je pestřejší, celkové nastavení projektu je pro školy výhodnější.
Seminář pro žadatele:
Podrobnější informace mohli získat zájemci na semináři uspořádaném MAS Sedlčansko 5.6. 2018, pozvánka zde.
Prezentace ze semináře zde
Základní dokumenty Šablony II:
Dotazníkové šetření, jehož výsledek je nutno přiložit k závěrečné zprávě Šablon I a zároveň k žádosti k Šablonám II, bude vyplňováno on-line, odkaz viz Pokyny.
Vzory dotazníků jsou k dispozici zde Dotazník MŠ, Dotazník ZŠ, Dotazník ŠD, Dotazník ŠK, Dotazník ZUŠ

Šablony I.

MAS Sedlčansko nyní zahajuje podporu škol regionu při projektech Šablon pro MŠ a ZŠ – Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  v rámci tzv. Animace škol a školských zařízení.

Jakou podporu od nás můžete očekávat:

  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Pro konzultace k Šablonám kontaktujte Radmilu Veselou – radmves@gmail.com.

 

Zde si můžete stáhnou hlavní dokumenty a nástroje:

Základní dokumenty:

Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ

Přehled šablon

Seznamy MŠ a ZŠ k 30.9.2016

Kalkulačka indikátorů

Výklad smlouva ředitel

 

Další informace k projektu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

 

Na této stránce MŠMT naleznete vzory, které sice nejsou závazné, ale obsahují ty náležitosti, které bude třeba vykazovat.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

 

Upozorňujeme, že příjem žádostí o podporu byl ukončen 30.6. 2017.

 

Seminář – Zkušenosti z realizace šablon I – 12.4.2018:

Pozvánka zde

 

Seminář k realizaci šablon 25.4.2017:

Prezentaci naleznete zde

Pozvánka na seminář

Rádi bychom průběžně doplňovali odpovědi na otázky, které nám kladete. Otázky a odpovědi zde

 

Šablony podané v naší spolupráci:

ZŠ a MŠ Počepice (vydán právní akt)

ZŠ a MŠ Solenice (vydán právní akt)

MŠ Čtyřlístek Petrovice (vydán právní akt)

ZŠ Kosova Hora (vydán právní akt)

ZŠ Petrovice (vydán právní akt)

MŠ Sedlčany (vydán právní akt)

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků