MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Tábor POKOS

Příměstský tábor POKOS zajistí teoretické znalosti, ale také praktické cvičení v přírodě v oblasti obrany, zdravotní pomoci, orientace v terénu, střelbě atp. Součástí je také psychická průprava krizovými situacemi. Každý den bude přizván jeden odborník a zajistí část dne odbornou náplň, která bude prezentována dětem včetně praktického nácviku (sebeobrana, střelba, první pomoc atp.). Znalosti a schopnost převést znalosti do praxe budou ověřeny soutěžemi formou simulačních aktivit. Cílem je probudit zájem mladé generace o psychický a fyzický rozvoj, který lze využít v případě krizových situací různorodé povahy. Program podporuje budování sebedůvěry a schopnosti přežití. Bohatý program je výborně personálně zajištěn odborníky. Tábor je finančně podpořen z dotačního programu POKOS od Ministerstva obrany České republiky.

Koordinátorkou projektu je Mgr. Veronika Liotard.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků