MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Výzva č. 8

Termín vyhlášení: leden 2013

Seznam přijatých projektů

 1. Obec Obory – Oprava kapličky v Oborách
 2. Obec Kamýk nad Vltavou – Oprava křížů na území obce Kamýk nad Vltavou
 3. Obec Petrovice – Rekonstrukce přízemí zámku Petrovice
 4. Obec Dublovice – Oprava kaple a pomníku padlých
 5. Biopekárna Zemanka s.r.o. – Modernizace tvarování pekařských biovýrobků
 6. TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – Rekonstrukce střechy fotbalového stadionu TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
 7. Obec Milešov – Oprava kapličky Přední Chlum
 8. REGION Sedlčansko, o.p.s. – Touláme se Toulavu aneb vzdělávání není nikdy dost
 9. Obec Dolní Hbity – Rekonstrukce kapličky v Kácini včetně úprav veřejného prostranství
 10. Občanské sdružení obce Klučenice – Obnova hospodářského dvora Klučenice

Seznam nepřijatých projektů

 1. František Vácha – Váchův špejchar – muzeum HAVARIJNÍ VÝMĚNA PODLAHY V PŘÍZEMÍ
 2. Obec Pečice – Oprava písma památníku padlých 1. a 2. světové války
 3. Obec Smolotely – Restaurace sochy Svatého Jana Nepomuckého na návsi ve Smolotelích

Přehled dotací

Projekt Příjemce Výše dotace Popis projektu
Modernizace tvarování pekařských biovýrobků Biopekárna Zemanka s.r.o., Oříkov 350.000 Kč Modernizace technologií
Touláme se Toulavu aneb vzdělávání není nikdy dost REGION Sedlčansko, o.p.s. 51.500 Kč Vzdělávací seminář v rámci projektu vytvoření konkurenceschopné a známé turistické oblasti, řízené efektivním destinačním managementem.
Rekonstrukce střechy fotbalového stadionu TJ Sokol Kamýk nad Vltavou TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 275.880 Kč Rekonstrukce sportovního zázemí
Modernizace fotbalového hřiště TJ Krásná Hora nad Vltavou 228.000 Kč Sportovní vybavení
Rekonstrukce přízemí zámku Petrovice Obec Petrovice 266.062 Kč Rekonstrukce vestibulu zámku
Obnova hospodářského dvora Klučenice Občanské sdružení obce Klučenice 179.100 Kč Pokračování obnovy prostor hospodářského dvora
Oprava křížů na území obce Kamýk nadVltavou Obec Kamýk nad Vltavou 81.520 Kč Rekonstrukce křížů
Oprava kapličky v Oborách Obec Obory 88.263 Kč Rekonstrukce kapličky
Oprava kaple a pomníku padlých Obec Dublovice 77.294 Kč Rekonstrukce pomníku a kaple
Oprava kapličky Přední Chlum Obec Milešov 48.880 Kč Rekonstrukce kapličky
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků