MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Generátor nástrojů povinné publicity

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů je aplikace pro snadnější dodržování publicity fondů EU. Její použití je zdarma a velmi jednoduché s možností výběru několika formátů, vložení údajů a nastavení pro tisk.

Odkaz: https://publicita.dotaceeu.cz/

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků