MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Partneři Místního partnerství MAS

Vznik partnerství v Místním partnerství MAS

Partnerství v Místním partnerství MAS je partnerským vztahem, je dobrovolné a realizuje se na základě podané žádosti o partnerství a na základě Smlouvy o Místním partnerství (ke stažení níže).

Partnerem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo nebo provozuje svou činnost v daném území nebo má v tomto území působnost. Další podrobnosti viz Statut MAS Sedlčansko, o.p.s.

Partnerská smlouva

Žádost o partnerství

Seznam partnerů a zájmových skupin

Veřejný sektor

 • Sdružení obcí Sedlčanska (ostatní)
 • Obec Dublovice (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Město Krásná Hora nad Vltavou (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Jablonná (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Milešov (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Dolní Hbity (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Obory (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Kamýk nad Vltavou (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Kosova Hora (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Višňová (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Petrovice (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Město Sedlčany (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Zduchovice (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Svatý Jan (veřejná správa/veřejný sektor)
 • Obec Nedrahovice (veřejná správa/veřejný sektor)

Soukromý sektor – právnické osoby

 • ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. (zemědělské podnikání + lesnictví)
 • Zemědělská Klučenice, a.s. (zemědělské podnikání + lesnictví)
 • ZS Dublovice, a.s. (zemědělské podnikání + lesnictví)
 • ZS Nalžovice a.s. (zemědělské podnikání + lesnictví)
 • Radešínek s.r.o. (cestovní ruch)
 • Resort Zduchovice a.s. (cestovní ruch)
 • TJ Krásná Hora nad Vltavou (sport)
 • Senioři ČR, z.s., Základní organizace Kamýk nad Vltavou (vzdělávání)
 • Spolek divadelních ochotníků Petrovice (kultura, památky historie, tradice (příp. církve)
 • TJ Sokol Kamýk nad Vltavou, z.s. (sport)
 • Spolek Statek Vletice (sport)
 • Diakonie Apoštolské církve (kultura, památky historie, tradice (příp. církve)
 • Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace

Soukromý sektor – fyzické osoby podnikající

 • Vlastimil Balek (zemědělské podnikání + lesnictví)
 • Stanislav Žák (podnikání)

Přehled zájmových skupin

 • Veřejná správa/veřejný sektor (Krásná Hora nad Vltavou, Dublovice, Jablonná, Milešov, Dolní Hbity, Obory, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Višňová, Petrovice, Sedlčany, Zduchovice, Svatý Jan, Nedrahovice)
 • Ostatní (Sdružení obcí Sedlčanska)
 • Zemědělské podnikání + lesnictví (ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., Zemědělská Klučenice a.s., ZS Dublovice, a.s., ZS Nalžovice, a.s., Vlastimil Balek)
 • Cestovní ruch (Radešínek s.r.o., Resort Zduchovice, a.s.)
 • Podnikání (Stanislav Žák)
 • Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve) (Spolek divadelních ochotníků Petrovice, Diakonie Apoštolské církve, Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace)
 • Vzdělávání (Senioři ČR, z.s., Základní organizace Kamýk nad Vltavou)
 • Sport (TJ Krásná Hora nad Vltavou, Spolek Statek Vletice, TJ Sokol Kamýk nad Vltavou, z.s.)

 

 

 

 

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků