MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Výzva č. 9

Termín vyhlášení: duben 2013

Seznam přijatých projektů

 1. Seniorpark, o.s. – Obnova a estetické začlenění nádrží do veřejného prostranství, oprava plotu
 2. Obec Dublovice – Sportovní a dětské hřiště Dublovice
 3. ZS Nalžovice, a.s. – Nákup malé mechanizacce s ručním ovládáním
 4. Obec Radíč – Oprava místní komunikace Homole – Táborec
 5. Obec Milešov – Revitalizace návsi v obci Milešov – třetí etapa
 6. Obec Pečice – Rekontrukce komunikace po stavbě kanalizace a výměny vodovodních řadů
 7. Obec Kamýk nad Vltavou – Oprava místní komunikace směr Hojšín
 8. Ludmila Balková – Rekonstrukce krmné technologie – výkrm drůbeže
 9. Obec Nedrahovice – Obnova návsi v obci Úklid
 10. Obec Dolní Hbity – Rekonstrukce veřejného prostranství tvořeného místní komunikací před ZŠ Dolní Hbity

Seznam nepřijatých projektů

 1. Obec Obory – Oprava části místní komunikace
 2. Město Krásná Hora nad Vltavou – Oprava místní komunikace
 3. Obec Smolotely – Oprava místních komunikací
 4. Obec Petrovice – Oprava místní komunikace „Skoupý“ na p.č. 690/1 a 691/1 v k.ú. Skoupý
 5. AGRONA, s.r.o. Nechvalice – Úprava haly na prosoušení obilí
 6. Obec Osečany – Obnova parku na návsi v Osečanech včetně jeho osvětlení

Přehled dotací

Projekt Příjemce Výše dotace Popis projektu
Obnova a estetické začlenění nádrží doveřejného prostranství, oprava plotu Seniorpark, o.s, Pečičky 319.920 Kč Revitalizace nádrží do veřejného prostranství, rekonstrukce oplocení objektu
Oprava místní komunikace Homole –Táborec Obec Radíč 280.000 Kč Oprava místní komunikace
Sportovní a dětské hřiště Dublovice Obec Dublovice 184.050 Kč Oplocení a vybavení dětského hřiště u fotbalového hřiště
Obnova návsi v osadě Úklid Obec Nedrahovice 227.736 Kč Úprava veřejného prostranství v osadě Úklid
Rekonstrukce komunikace po stavbě kanalizace a výměny vodovodních řadů Obec Pečice 309.473 Kč Rekonstrukce místní komunikace
Revitalizace návsi v obci Milešov – třetí etapa Obec Milešov 488.696 Kč Revitalizace návsi a vodní nádrže
Oprava místní komunikace směr Hojšín Obec Kamýk nad Vltavou 386.299 Kč Rekonstrukce místní komunikace
Rekonstrukce veřejného prostranství tvořeného místní komunikací před ZŠ Dolní Hbity Obec Dolní Hbity 187.402 Kč Rekonstrukce místní komunikace a veřejného prostranství
Nákup malé mechanizace s ručním ovládáním ZS Nalžovice, a.s. 205.000 Kč Pořízení malé mechanizace s ručním ovládáním pro zemědělskou činnost
Rekonstrukce krmné technologie – výkrm Ludmila Balková 83.000 Kč Opravy krmných technologií drůbeže
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků