MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Výzva č. 5

Termín vyhlášení: únor 2011

Seznam vybraných projektů

 1. T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou – Víceúčelové hřiště
 2. Lucie Kraifová – Nákup vybavení, výrobních zařízení a přístrojů pro dětský tábor
 3. Židovská obec Praha – Záchrana náhrobků na židovském hřbitově Drážkov
 4. ZS Nalžovice, a.s. – Zelená náves pro životní prostředí
 5. Obec Milešov – Revitalizace návsi v obci Milešov
 6. ZS Dublovice, a.s. – Fotobioreaktor Dublovice

Seznam nevybraných projektů

 1. Obec Dolní Hbity – Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity
 2. Obec Osečany – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
 3. Jaromír Bulan – Rozvoj autoservisu
 4. Josef Paták – Modernizace výrobní dílny
 5. Obec Nedrahovice – Rekonstrukce kapliček
 6. Obec Kosova Hora – Oprava komunikace v centru obce u ZŠ
 7. Balková Ludmila – Rekonstrukce krmné technologie pro výkrm brojlerových kuřat
 8. Obec Nechvalice – Oprava místní komunikace Bratříkovice
 9. Obec Nedrahovice – Rekonstrukce střechy obecní stodoly a výměna střešní krytiny
 10. Obec Radíč – Oprava místních komunikací

Přehled dotací

Projekt Příjemce Výše dotace Popis projektu
Víceúčelové hřiště T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou 961.942 Kč Rozšíření hrací plochy hřiště o plochu s umělým povrchem
Záchrana náhrobků na židovském hřbitově Drážkov Židovská obec Praha 302.400 Kč Restaurování části náhrobků nemovité kulturní památky – hřbitova na vrchu Radobyl.
Přístavba mléčnice Nová Ves ZS Nalžovice a.s. 200.000 Kč Přístavba mléčnice na farmě skotu Nová Ves o ploše 21,06 m2 pro chladící tank 5 000 litrů
Zelená náves pro životní prostředí Obec Jesenice 328.797 Kč Revitalizace dvou návsí v katastru obce (vykácení starých stromů, výsadba nových), nákup techniky na údržbu zelených ploch v katastru obce.
Revitalizace návsi v obci Milešov Obec Milešov 627.642 Kč Úprava návsi a zlepšení vzhledu obce
Fotobioreaktor ZS Dublovice a.s. 627.642 Kč Kultivace řasy v provozních podmínkách ZS Dublovice.
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků