MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

1. VÝZVA SZP

Číslo výzvy: 110/V01

Datum vyhlášení výzvy MAS: od 27.5.2024

Datum semináře pro žadatele/příjemce: 28.5.2024 v 9:00

Termín příjmu/registrace žádostí na MAS: od 27.5.2024

Datum ukončení příjmu/registrace žádostí o dotaci na MAS: do 4.7.2024

Datum podání na RO SZIF: 5.8.2024

Místo registrace žádostí: Kancelář MAS, Krásná Hora nad Vltavou 90, Krásná Hora nad Vltavou 262 56 – listinné přílohy, samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před podáním na RO SZIF.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

TEXT VÝZVY: Výzva č. 1 SZP – 110/V01

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Prezentace ze semináře zde

Datum semináře pro žadatele/příjemce: 28.5.2024 v 9:00

Místo konání: Krásná Hora nad Vltavou 90, Krásná Hora nad Vltavou 262 56

Pozvánka na seminář pro žadatele

Kompletní dokumentace k výzvě včetně programového rámce a způsobu výběru projektů na níže uvedených stránkách SZIF.

RO SZIF Praha – Státní zemědělský intervenční fond

VYPSANÉ FICHE:

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

DOPORUČENÉ PŘÍLOHY MAS

PORTÁL FARMÁŘE – postupy a návody

Přístup do Portálu farmáře

Postup pro registraci žádosti na Portálu farmáře

PŘÍMÝ NÁKUP

Seznam dokumentace

CENOVÝ MARKETING

Seznam dokumentace

Přílohy k cenovému marketingu:

OSTATNÍ NÁVODY A POSTUPY

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků