MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Staňte se partnerem MAS

Partnerem MAS Sedlčansko se může stát každý, kdo je místně příslušný k území obsluhovaném MAS Sedlčansko, ať už zemědělec, soukromý podnikatel, obec, příspěvková organizace, nezisková organizace, nebo fyzická osoba. Zájemce o partnerství podá vyplněnou Žádost o partnerství řediteli společnosti. O místní příslušnosti a přijetí za Partnera MAS Sedlčansko rozhoduje Plénum partnerů MAS Sedlčansko. Partnerem MAS Sedlčansko se stanete uzavřením Partnerské smlouvy.

Podmínky pro přijetí nových partnerů MAS Sedlčansko:

  • místní příslušnost – působení na území obsluhovaném MAS Sedlčansko
  • souhlas se zněním partnerské smlouvy a příspěvkem na provoz MAS Sedlčansko
  • zařazení se do jedné ze zájmových skupin MAS Sedlčansko

Bližší informace žadatelům o partnerství naleznete také ve Statutu MAS Sedlčansko nebo je rádi poskytneme osobně, telefonicky či e-mailem.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků