MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Učíme se filmem

ucime-se-filmem

Projekt Učíme se filmem

V měsíci červnu byl zahájen projekt Spolupráce „Učíme se filmem“. MAS Sedlčansko v něm společně s MAS Region Pošembeří, MAS Přemyslovské střední Čechy, MAS Vyhlídky a s partnerem projektu o. s. Harvest Films připraví a následně zrealizuje celkem 32 filmových seminářů pro odbornou i širokou veřejnost a také filmový festival. Semináře i festival budou zaměřené na čtyři tématické okruhy:

  • Prostupnost venkovské krajiny
  • Samospráva na venkově
  • Veřejný prostor na venkově
  • Ekonomika na venkově

Prostřednictvím dokumentárních filmů a seminářů chtějí místní akční skupiny podnítit diskusi, vzbudit zájem a v konečném důsledku pomoci změnit k lepšímu život na středočeském venkově. Tento záměr je veden myšlenkou, že trvale udržitelnou hodnotu mají výsledky spontánní a dobrovolné práce lidí z daného regionu, ne uměle implantované záměry. Proto je třeba lidi zaujmout, inspirovat a „naučit, jak na to“, ostatní zvládnou sami. Po projekcích bude na semináři následovat řízená diskuse na příslušné téma pod vedením zkušeného lektora a za přispění člověka z praxe a zároveň z regionu. Semináře se budou konat na území čtyř zmiňovaných místních akčních skupin tam, kde se obvykle odehrává kulturní dění daného místa. Pro účastníky seminářů budou připraveny praktické zdroje informací tak, aby se mohli pokusit uvést v život např. jejich nápad.

Projekt bude doprovázet propagační kampaň na internetových stránkách zúčastněných místních akčních skupin, v médiích, na sociální síti Facebook a drobné akce – např. výzva studentům, rodinám apod. natočit minifilm o zajímavém „úkazu“ právě z jejich regionu (osobnosti, problémy, zajímavosti atp.).

Projekt vyvrcholí v září 2014 jednodenním filmovým festivalem v kině v Českém Brodě. Bude to přehlídka těch nejlepších filmů ze seminářů, které vyberou účastníci, uvedení některých novinek roku 2014 a vítězných amatérských minisnímků. Chybět nebude bohatý doprovodný program. I po skončení seminářů a festivalu budou promítané filmy k dispozici – a to k zapůjčení v Mediatéce každé místní akční skupiny.

MEDIATÉKA – Ukázky filmů k zapůjčení
Výpůjční řád (.pdf)

Zveme zájemce o účast na seminářích k jednotlivým tématickým okruhům, které se budou konat v průběhu října a listopadu.film-loga

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků