MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

8.4.2022

V loňském roce jsme navázali spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, konkrétně s katedrou geografie. Výsledkem této spolupráce je vytvoření digitálního atlasu MAS Sedlčansko, o.p.s. Atlas obsahuje 7 kapitol, z toho 5 tematických oblastí, týkajících se našeho regionu. Atlas může být zdrojem geografických dat nejen pro veřejnost ale například i pro obce nebo různé organizace. Zajímavou kapitolou je bezesporu „Hospodářství a investice do území“ kde si návštěvník může prohlédnout, jaké projekty byly prostřednictvím MAS podpořeny.

Více ...
MAP
MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků