MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ DO VÝZVY Č.7 PRV

17.3.2020

Dne 10.3.2020 skončil příjem žádostí do Výzvy č.7 PRV. V přiloženém odkazu naleznete seznam všech přijatých žádostí, rozdělených dle jednotlivých Fichí.

! Nejedná se o schválené nebo vybrané žádosti, ale o seznam všech žádostí, které přišly v termínu na MAS. Nyní bude následovat fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a až poté proběhne výběr projektů !

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků