MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Úklid říčky Brziny

5.4.2022

Dne 2. 4. 2022 jsme se připojili k celostátní akci s názvem „Ukliďme Česko“, do které jsme se zapojili zorganizováním úklidu okolo říčky Brziny. Bohužel nám příliš nepřálo počasí, což se negativně odrazilo na počtu návštěvníků. I přes menší počet účastníků jsme však vcelku poctivě uklidili úsek mezi Petrovicemi a Hrachovem. Velká část nalezených odpadů pocházela pravděpodobně z letní povodně, kdy se Brzina vylila ze svého koryta. Celkem jsme sesbírali přes 30 pytlů převážně plastových odpadů, dále řadu pneumatik nebo různé části automobilové karoserie. Děkujeme tímto všem účastníkům, kteří se nezalekli nepříznivého počasí a také obcím Petrovice, Svatý Jan a městu Krásná Hora nad Vltavou za to, že zajistili likvidaci nasbíraného odpadu.

 

MAP
MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků