MAS Sedlčansko o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko o.p.s.
Petrovice 139
262 55 Petrovice

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO o.p.s.

pusobnost

Kdo je Online

3 návštěvníků online

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je zpracováván pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování.

Strategický rámec MAPu regionu Sedlčanka byl odhlasován per rollam a jednoznačně schválen Řídícím výborem dne 29. 9. 2016. Poté byl zveřejněn na stránkách Územní dimenze (http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP)

Aktuální verze strategického rámce:

Aktuální verze k 30.3.2017

 k 29.9.2016 strategicky-ramec-map

MAP

MAP

MAP

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků