MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Základní informace

MAS Sedlčansko nyní zahajuje podporu škol regionu při projektech Šablon pro MŠ a ZŠ – Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  v rámci tzv. Animace škol a školských zařízení.

Jakou podporu od nás můžete očekávat:

  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Pro konzultace k Šablonám kontaktujte Radmilu Veselou – radmves@gmail.com.

Zde si můžete stáhnou hlavní dokumenty a nástroje:

Základní dokumenty:

Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ

Přehled šablon

Seznamy MŠ a ZŠ k 30.9.2016

Kalkulačka indikátorů

Výklad smlouva ředitel

Další informace k projektu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Na této stránce MŠMT naleznete vzory, které sice nejsou závazné, ale obsahují ty náležitosti, které bude třeba vykazovat.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Upozorňujeme, že příjem žádostí o podporu bude ukončen 30.6. 2017.

Rádi bychom průběžně doplňovali odpovědi na otázky, které nám kladete.

Šablony podané v naší spolupráci:

ZŠ a MŠ Počepice (příprava vydání právního aktu)

ZŠ a MŠ Solenice  (30.3.2017 vydán právní akt)

MŠ Čtyřlístek Petrovice

ZŠ Kosova Hora

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků