MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Ořezávání hlavatých vrb

Vážení,

chtěli bychom Vás informovat o dalších doplňkových aktivitách, kterým se v poslední době věnujeme.  Na konci loňského roku jsme navázali spolupráci se spolkem Bělozářka. Organizací, zaměřenou na oblast životního prostředí působící na území Sedlčanska. Díky této spolupráci vznikl nový projekt „Ořezávání stromů“, který je zaměřen především na ořezávání starých vrb, kde byl ořez v minulosti prováděn, ale od posledního uplnylo 15 a více let. Stromům tak hrozí rozlomení a brzký zánik. Snaha o zachování takových stromů má hned několik důvodů. Kromě již zmíněného prodloužení života těchto stromů je to především environmetální přínos, neboť tyto staré stromy s řadou velkých dutin poskytují domov celé řadě živočichů, od drobného hmyzu až po netopýry nebo různé druhy ptáků. Dalším důvodem je kulturně – historický aspekt. Hlavaté vrby patří již od nepaměti do zdejší krajiny, kdy našim předkům sloužili jako palivo (ořezané větve) nebo krmivo pro dobytek (listí). V neposlední řadě se jedná také o estetický rozměr, což můžete sami posoudit na přiložených fotografiích, kde je zachycen stav před ořezem a po jeho provedení.

Povedlo se vytipovat dvě lokality, kde se tzv. hlavaté vrby v minulosti hojně vyskytovali – vesnička Vletice, patřící pod Město Krásná Hora a okolí Počepického potoka. Místní sbory dobrovolných hasičů (SDH Plešiště a SDH Vletice) se ořezání ujali a nutno poznamenat, že se tohoto úkolu zhostili velmi dobře. Některé vrby nebyly ořezávány možná více než 20 let, tudíž se občas jednalo o opravdu silné větvě, velikostí podobné volně stojícím stromům. Další lokalita, na kterou jsme přišli díky informaci od majitele, byla těsně za hranicemi MAS Sedlčansko (Křenovičky). Vrby však vypadaly velmi mohutně a relativně v dobrém stavu, a tak by byl hřích s nimi něco neudělat. Proto jsme se s majitelem spojili a i zde došlo k jejich ořezání.

Chceme se této aktivitě věnovat i nadále, proto budeme rádi za vytipování vhodných lokalit, kde by ořezání bylo vhodné. Nemusí se jednat pouze o vrby, lze ořezávat prakticky všechny druhy stromů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za spolupráci spolku Bělozářka, bez jejichž přičinění by projekt nevznikl, dále Nadaci Ivana Dejmala za poskytnutí finančního příspěvku a také Městu Krásná Hora, které se rovněž finančně podílelo na projektu. Největší poděkování pak samozřejmě patří hasičům, kteří se ujali realizace a s kterými byla velmi dobrá spolupráce.

 

 

                                    

 

Počepický potok – stav před ořezem

Počepický potok – stav před ořezem

Počepický potok – stav po ořezu

Počepický potok – stav po ořezu

 

Počepický potok – stav před ořezem

Počepický potok – stav před ořezem

Počepický potok – stav po ořezu

Počepický potok – stav po ořezu

Vletice – stav před ořezem

Vletice – stav před ořezem

Vletice – stav po ořezu

Vletice – stav po ořezu

Vletice – stav po ořezu

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků