MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

7.9.2017

Vážení partneři a přátelé MAS Sedlčansko,

s velkou radostí Vám oznamujeme, že po rok a půl trvajícím procesu schvalování Strategie SCLLD jsme dokázali dojít úspěšně na konec a strategie je bez výhrad SCHVÁLENA. Dalším krokem, který nás čeká, je příprava výzev a jejich vyhlášení. Předpokládáme, že do konce roku budou vyhlášeny výzvy v programových rámcích OPZ a IROP. O všem budete předem informováni.

Více informací naleznete na záložce http://www.mas-sedlcansko.eu/dotace/ .

oslavy-narozenin-na-penzionu-2

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků