MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Struktura

Realizační tým

Administrativní tým:

 • Mgr. Radmila Veselá PhD., manažer projektu
 • Ervín Haintz, MBA., finanční manažer
 • Bc. Jana Máchová, DiS., administrativní pracovnice

Odborný tým

Pracovní skupiny:

 • Matematická – Luděk Zirhut
 • Čtenářská
  1. Pro 1.stupeň ZŠ – Marta Mašková
  2. Pro 2.stupeň ZŠ – Markéta Hrdličková
 • Zelená nejen pro kluky
  1. EVVO – Eva Zirhutová
  2. DG – Veronika Hájková
  3. Řemeslná zručnost a kreativita – Simona Šeleverová
 • Pro financování – Radmila Veselá
 • Pro rovné příležitosti – Radmila Veselá

PRONÁJEM PÁRTY STANU