MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

6.3.2014

Pět mladých lidí bez zkušeností se zemědělstvím se rozhodne uskutečnit své farmářské sny. Začínají od nuly a čelí nástrahám a obtížím této náročné profese s pomocí představivosti, nadšení a obětí.
Tento důvěrný a nádherně natočený dokument nabízí pohled plný naděje na malovýrobu potravin ve věku průmyslového zemědělství.

Režie: Steve Suderman
Délka: 73 min.
Jazyk: český, anglický

Ukázka:Více ...

6.3.2014

Tento překvapující dokument odhaluje skutečný význam slova „bio“. Když se na trh s biopotravinami dostaly velké korporace a z nálepky „bio“ se stala marketingová značka, začal se původní obsah tohoto pojmu vytrácet. Ale naděje umírá poslední! Režisér Kip Pastor se snaží nahlédnout za značku a odhalit inspirativní řešení pro naše zdravotní a ekologické problémy. Změna přichází zdola, z půdy.

Režie: Kip Pastor
Délka: 82 min.
Jazyk: český, anglický

Ukázka:Více ...

6.3.2014

Invaze cizích druhů se odehrává v Číně, ale obdobné příběhy se odehrávají po celém dnešním globálně propojeném světě. Reálné souvislosti a vizuální zachycení vzácných přírodních jevů vtáhnou diváka přímo do první frontové linie invaze cizích druhů. Inspirativní jsou však přístupy místních obyvatel, kteří dokáží některé invazivní druhy využívat k ekonomickému profitu.

Režie: Yin Jihui
Délka: 38 min.
Jazyk: český, anglický

Ukázka:Více ...

6.3.2014

Dokument Zelená pro Colorado sleduje místní potravinové hnutí, alternativní energetiku, recyklaci a ekologická zaměstnání očima různorodé skupinky umělců, aktivistů a podnikatelů, kteří
vytvářejí ve venkovských oblastech nové a trvale udržitelné komunity. Film ukazuje, jaký vliv může mít jednotlivec na globální úrovni a že malé krůčky mohou vést k velkým změnám.

Režie: Lisa D. Olken
Délka: 57 min.
Jazyk: český, anglický

Ukázka:Více ...

6.3.2014

Reportáž o malé středočeské obci, jejíž cílevědomý starosta nadchl a probudil potenciál místních lidí i jejich zájem o prostor, v němž žijí. Jen málo stačí k tomu, aby obyvatelé vzali věci veřejné za své a od toho okamžiku je možné realizovat projekty, které daleko překračují možnosti jednotlivce, ať je starostou nebo obyčejným obyvatelem. Společná práce nejen že vylepšuje veřejný prostor obce samotné, ale především vytváří živý prostor pro obnovu komunitních vztahů, pro vzájemné soužití a vztahy mezi sousedy.

Režie: Petr Mikšíček
Délka: 7 min.
Jazyk: český

Ukázka:Více ...
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků