MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

6.3.2014

Dokument objevuje fenomén lokalizace jako reakce na některé patologické principy současného globalizujícího se trhu. Na příkladech z Velké Británie ukazuje, jak krátké, uzavřené cykly hmoty, energie, zboží, služeb i peněz snižují dopad na životní prostředí, eliminují dopravu a odpady, využívají místních zdrojů a zvyšují zaměstnanost. Lokální trh je průhlednější a bezpečnější, snižuje odcizení a může být i ekonomičtější.

Režie: Tomáš Škrdlant
Délka: 49 min.
Jazyk: český

Ukázka:Více ...

21.2.2014

Když se v zemědělství začaly uplatňovat metody genového inženýrství, Josef Feilmeier byl jejich nadšeným obhájcem. Brzy si však začal klást otázky a zjišťovat souvislosti. A chtěl také přesné a
vyčerpávající odpovědi. Dnes je jeho prodejní centrum nedaleko Vishovenu u Dunaje vůdčí silou celého regionu. Jeho rodinný podnik přerostl ve „velkoobchod“ s geneticky nemodifikovanými
krmivy pro více než 500 soukromých zemědělců od Strablingu až k Pasovu.

Režie: Bertram Verhaag
Délka: 45 min.
Jazyk: český, německý

Ukázka:Více ...

21.2.2014

Na krizí zmítaném řeckém venkově lze nalézt zářné příklady. Mladí farmáři nečekají na pomoc od státu, která stejně nepřijde. Pochopili, že vzkříšení ekonomiky a její udržitelný rozvoj může nastat pouze jejich vlastním přičiněním. Dokument představuje nejen samotné zemědělské činnosti, ale autoři používají film jako nástroj propagace produktů a obchodní činnosti, která sahá až do České republiky.

Režie: Haris Donias
Délka: 20 min.
Jazyk: český, anglický

Ukázka:Více ...
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků