MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Krásná Hora nad Vltavou č.p. 90
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

MAP

OŘEZÁVÁNÍ VRB

VRBY

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Klíč.

V loňském roce jsme navázali spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, konkrétně s katedrou geografie. Výsledkem této spolupráce je vytvoření digitálního atlasu MAS Sedlčansko, o.p.s. Atlas obsahuje 7 kapitol, z toho 5 tematických oblastí, týkajících se našeho regionu. Atlas může být zdrojem geografických dat nejen pro veřejnost ale například i pro obce nebo různé organizace. Zajímavou kapitolou je bezesporu „Hospodářství a investice do území“ kde si návštěvník může prohlédnout, jaké projekty byly prostřednictvím MAS podpořeny.

Dne 2. 4. 2022 jsme se připojili k celostátní akci s názvem „Ukliďme Česko“, do které jsme se zapojili zorganizováním úklidu okolo říčky Brziny. Bohužel nám příliš nepřálo počasí, což se negativně odrazilo na počtu návštěvníků. I přes menší počet účastníků jsme však vcelku poctivě uklidili úsek mezi Petrovicemi a Hrachovem. Velká část nalezených odpadů pocházela pravděpodobně z letní povodně, kdy se Brzina vylila ze svého koryta. Celkem jsme sesbírali přes 30 pytlů převážně plastových odpadů, dále řadu pneumatik nebo různé části automobilové karoserie. Děkujeme tímto všem účastníkům, kteří se nezalekli nepříznivého počasí a také obcím Petrovice, Svatý Jan a městu Krásná Hora nad Vltavou za to, že zajistili likvidaci nasbíraného odpadu.

 

MAP
MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků