MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Krásná Hora nad Vltavou č.p. 90
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

MAP

OŘEZÁVÁNÍ VRB

VRBY

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.

Dne 2. 4. 2022 jsme se připojili k celostátní akci s názvem „Ukliďme Česko“, do které jsme se zapojili zorganizováním úklidu okolo říčky Brziny. Bohužel nám příliš nepřálo počasí, což se negativně odrazilo na počtu návštěvníků. I přes menší počet účastníků jsme však vcelku poctivě uklidili úsek mezi Petrovicemi a Hrachovem. Velká část nalezených odpadů pocházela pravděpodobně z letní povodně, kdy se Brzina vylila ze svého koryta. Celkem jsme sesbírali přes 30 pytlů převážně plastových odpadů, dále řadu pneumatik nebo různé části automobilové karoserie. Děkujeme tímto všem účastníkům, kteří se nezalekli nepříznivého počasí a také obcím Petrovice, Svatý Jan a městu Krásná Hora nad Vltavou za to, že zajistili likvidaci nasbíraného odpadu.

 

Rádi bychom vás informovali o tom, že momentálně připravujeme vyhlášení 9. výzvy v rámci operačního programu PRV.

Výzva bude vyhlášena na investice do zemědělských podniků, nezemědělské činnosti, zemědělskou infrastrukturu a na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech.

Více informací naleznete zde:

http://www.mas-sedlcansko.eu/wp-content/uploads/2021/02/PRV_vyzva.doc

V případě zájmu nás můžete kontaktovat

email: mas.sedlcansko@email.cz

tel.: 732 113 438

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků