MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Kontakty

Vedoucí manažer:

  • Mgr. Radmila Veselá PhD., vesela.sedlcansko@gmail.com,  725 541 411

Administrativní pracovník:

  • Mgr. Jana Mašková, maskova.sedlcansko@gmail.com, 777 32 60 62
  • Bc. Jana Máchová, DiS., machova.sedlcansko@gmail.com, 733 68 35 25

 

Facebook: https://www.facebook.com/MAPSedlcansko/

PRONÁJEM PÁRTY STANU