MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Kvalitní škola

Název programu Kvalitní škola jsme převzali od České školní inspekce. Program je postaven na šesti kritériích, podle kterých je hodnocena školními inspektory kvalita jednotlivých škol. V projektu se chceme zaměřit na podporu těch kritérií, která jsou snadněji splnitelná vzájemnou spoluprací škol a spoluprací škol s dalšími subjekty regionu, např.: strategii rozvoje školy v souladu se strategií rozvoje vzdělávání v regionu;  zkvalitnění vztahů s rodiči; podporu profesního rozvoje pedagogů organizováním dostupných vzdělávacích aktivit v souladu s potřebami pedagogů a výměnu zkušeností mezi pedagogy regionu; podporu výuky směřující k zajištění úspěchu pro každého žáka, individuální přístup, formativní hodnocení, osobnostní rozvoj a zdravé klima třídy.
Pro ředitele škol organizujeme dvoudenní vzdělávací výjezdy obsahově zaměřené na zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků, jejich osobnostní rozvoj a na klíčová témata pro naplnění vize Kvalitní škola.
V současné době připravujeme dokument Didaktika v kostce, materiál, který vedoucím pracovníkům škol a pedagogům srozumitelnou formou přiblíží současné pojetí a trendy národního vzdělávacího programu, problematiku spojenou s vymezením vzdělávacího obsahu, metod výuky a kompetencí učitele.

 

Materiály ke stažení

Setkání vedoucích pracovníků škol Sedlčanska ve dnech 14. – 15. 2. 2019
Setkání vedoucích pracovníků škol Sedlčanska II/2018 ve dnech 20. – 21. 9. 2018

PRONÁJEM PÁRTY STANU