MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

PEPSI program

PEPSI program v našem projektu označuje soubor aktivit zaměřených na pedagogiku (speciální pedagogiku), psychologii, sociální pedagogiku a inkluzi.
V širokém okruhu spolupracovníků z řad místní pedagogické a odborné veřejnosti a ve spolupráci s externími spolupracovníky vzniká ucelená koncepce podpory oblasti, která má zajistit realizaci hlavní myšlenky projektu MAP Sedlčansko Úspěch pro každého žáka.
Naplánované aktivity směřují ke všem cílovým skupinám, kterých se zajištění cesty k tomuto vzdálenému cíli týká: vzdělávací dílny pro pedagogy zaměřené na osobnostní rozvoj žáka, klima třídy, poruchy chování, diferenciaci výuky, formativní hodnocení, osobnostní rozvoj pedagogů; vzdělávací semináře pro rodiče, dílny pro asistenty pedagogů.

Druhým okruhem aktivit PEPSI programu jsou ty, které podporují fungování systému v této oblasti, zejména na úrovni regionu. Koncept by měl zajistit  do maximální možné míry psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální podporu žákům, rodičům, pedagogům a školním poradenským pracovištím.

 

Ve spolupráci s SVP Dobřichovice (detašované pracoviště v Sedlčanech) byla zřízena tzv. horká linka 778 532 633 (Monika Veselá), na kterou mohou volat učitelé a vedoucí pracovníci škol v případě, kdy jsou postaveni před situaci, pro kterou potřebují odbornou radu.

 

 

PEPSI program – KONCEPCE

PRONÁJEM PÁRTY STANU