MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Matematická gramotnost

Program Matematická gramotnost je v našem projektu postaven na ověřování a zavádění metod a forem didaktické práce, které umožňují dětem a žákům rozvíjet specificky matematické dovednosti i dovednosti obecného charakteru: uvažovat a myslet. Opíráme se o spolupráci s neziskovou organizací Místo pro život, v.ú. a program UBU (Učení Bez Učebnic). Program je aplikovatelný jak v klasicky pojatých výukových matematických programech, tak programech progresivních jako je Hejného matematika. Pracovní setkání zájemců o matematickou gramotnost jsou doprovázena vzdělávacími dílnami a ukázkovými hodinami ve školách.
Druhou linií podpory dovedností uvažovat a myslet je důsledné zavádění logických a deskových her do školních družin, mateřských škol a zájmových klubů v regionu. Pro tento program využíváme spolupráci se Světem deskových her v Praze. Pro pedagogy organizujeme vzdělávací dílny a ukázkové hodiny. Na různých místech regionu jsou realizována herní odpoledne s deskovými hrami.

Byl vyhotoven seznam rozumových dovedností a k nim přiřazeny konkrétní logické a deskové hry, které jsme v uplynulém období s dětmi a žáky ověřovali a vyhodnotili jako vhodné. O seznam se mohou opřít  vedoucí klubů logiky a vychovatelky školních družin při zvažování nákupu her, např. v rámci projektů Šablon.

Mateřská škola v Petrovicích s pedagožkou MŠ a lektorkou  programu navštěvují jednou za 14 dní místní domov důchodců, předškolní děti si hrají deskové hry se seniory domova.

Výhledově se chceme zaměřit na podporu finanční gramotnosti.

 

V současné době se kompletují  pomůcky a metodický materiál na podporu  výuky základních matematických operací a pomůcky pro děti a žáky na podporu rozvoje uvažovat a myslet – tzv. bločky. Pomůcky ověřují učitelé šesti škol regionu.

Členové PS: zde

PRONÁJEM PÁRTY STANU