MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Krásná Hora nad Vltavou č.p. 90
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

MAP

OŘEZÁVÁNÍ VRB

VRBY

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

To že jste člověk prokažte výběrem ikony flag.

Aktuality

Náš poslední seminář na výše uvedené téma se konal 10. 6. 2014 opět ve Vleticích, tentokrát za krásného počasí. Provázela ho z části nostalgie a z části dobrý pocit nad odvedenou prací. Téma Ekonomika na venkově se nám povedlo lépe zpracovat než v Sedlčanech, a to díky panu lektorovi Mgr. Tožičkovi.  Jeho odborné vysvětlení dané problematiky bylo přehledné a pochopitelné, našim hostům poskytl spoustu užitečných rad. Ve spolupráci s lektorem – praktikem, panem Ing. Michálkem vyvolali diskuzi, která jistě byla ve všech směrech přínosná. Mluvili jsme o odlivu lidí a peněz z venkova, o potřebě pracovních míst na venkově, Mgr. Tožička uvedl několik konkrétních příkladů, se kterými se setkal a jejich řešení.

Tímto děkujeme všem, kteří se na semináři podíleli a také našim milým hostům, kteří se zúčastnili a vytvořili příjemnou atmosféru.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

P1060043

23.6.2014

Tak jako dům potřebuje plány a rozpočet, aby získal povolení stavebního úřadu a aby se v něm dalo bydlet, neobejde se region bez strategie, pokud se tedy chce rozvíjet.

MAS Sedlčansko to s rozvojem území myslí vážně. Naše přípravy a plány vedou k dosažitelným cílům. Hledáme schůdné cesty s jasnými cíly.

Účel strategie:

MAS bude v novém období (2014 až 2020) pracovat podle této strategie, plnit její cíle a bude se na ni odkazovat při jednání s poskytovateli finančních podpor. Stejně ji mohou použít všechny další subjekty v území – mohou realizovat vybraný cíl strategie a na základě toho požádat o dotaci.

Strategie patří celému území, vzniká proto, aby ji lidé používali ke zlepšení svého prostředí a podmínek. Usilujeme o to, aby byla čitelná, realizovatelná a aby vyjadřovala přání nás všech.

Více viz odkaz Tvorba a proces Strategie na období 2014 – 2020

9.6.2014

Evropské sdružení pro rozvoj venkova (ELARD) ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky uspořádalo konferenci o komunitně vedeném místním rozvoje (CLLD). Akce se konala v Bruselu 28. května 2014.

Konfernce byla zaměřena na CLLD a konkrétně bylo představeno, jak bude CLLD použit v budoucím programovém období v různých zemích EU. Představena byla „Evropská kuchařka“ pro místní aktéry a zapojení do CLLD, jejíž oficiální překlad do češtiny bude k dispozici v průběhu prázdnin. Tyto pokyny jsou určeny k usnadnění implementace CLLD a k zapojení místních aktérů do MAS na základě příkladů dobré praxe. Tento dokument není právně závazný, ale poskytuje pokyny a doporučení a odráží osvědčené postupy.

Více na NS MAS ČR…

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků